/ iStock/Getty Images
Държавната агенция за закрила на детето изразява своите съболезнования на близките на загиналото 8-годишно момче от Мездра и със загриженост към неговите приятели и съученици е предприела действия по координация и предоставяне на кризисна интервенция за предоставяне на психологическа помощ и подкрепа, съобщиха от пресцентъра на ДАЗД.

Кризисната интервенция е прилагане на комплексна и многокомпонентна програма за спешна психологическа помощ при критични/стресови събития. Тя съчетава подходящи напътствия, умело слушане, емпатия, успокояване и вдъхване на увереност, както и даване на подходящи практически съвети.

Протест на близки на загиналото момче в Мездра (ВИДЕО)

Кризисна интервенция се прилага при наличие на травмиращи събития, като например - природни бедствия, злополуки, смърт на близък и др. Обекти на кризисната интервенция могат да бъдат пострадали деца и техни близки, очевидци, персоналът, участващ в спасителни действия, колеги и други.

Към Държавната агенция за закрила на детето има сформиран екип от подготвени за целта външни специалисти - експертни психолози, които оказват кризисната подкрепа.

Още в първите дни на 2021 г. във връзка с изпълнение на правомощието на председателя на Държавната агенция за закрила на детето за организирането на кризисна интервенция, са сформирани два екипа за работа на специалистите за кризисна интервенция, един от които оказа помощ на ученици от 10-ти клас и членове на персонала в училище в

Панагюрище, загубили съученик; и втория - на детето от Мездра, участник в трагичния инцидент с 8-годишното момче, както и на други нуждаещи се по случая на място, се посочва в съобщението.

В периода 2010-2020 година, от страна на ДАЗД са организирани 29 кризисни интервенции. Те са осъществени при смъртни случаи на деца в образователни институции, при бедствените ситуации в с. Хитрино и в с. Горни Лом, при случаи на инциденти с удавяния на деца, при загинали родители със свидетели деца и др.

Държавната агенция за закрила на детето продължава да съблюдава за спазване на правата и интересите на всички деца в България и е в готовност за оказване на незабавна помощ и подкрепа на нуждаещите се деца и техните семейства, близки и на професионалистите, работещи с деца.