Неправителствените организации на македонските българи в РСМ поискаха среща с еврокомисаря по въпросите на съседството и разширяването на ЕС Оливер Върхеи. Причината по думите им е "институционалната омраза и систематичната дискриминация към тях".

В писмото си те подчертават, че в родината им няма никакво желание за диалог с тях от страна на местните и централните власти.

Българският клуб в Битоля плаща глоба, ако не смени името си

Ето какво пишат сънародниците ни до еврокомисар Върхеи.

"Уважаеми г-н Комисар,

Моля, позволете ни да се представим!

Ние сме представители на неправителствените организации на открито идентифицираната като такава българска общност в РСМ. Окуражени от Вашето неотдавнашно изявление и готовност да ни приемете, се обръщаме към Вас с намерението и надеждата, че такава среща ще се състои възможно най-скоро, разбира се, в зависимост от Вашите възможности. Ежедневната стигматизация на нашата българска общност и невъзможността за установяване на диалог с местните и националните власти създават предизвикателства за нашата общност, които често надхвърлят нашите индивидуални и колективни възможности. Искрено се надяваме, че диалогът с Вас ще допринесе за намаляване на ежедневния натиск върху нас - гражданите на РСМ, които не се страхуваме, въпреки риска от дискриминация и езика на омразата, открито да отстояваме нашето македонско българско наследство и идентичност.

Уважаеми господин Комисар, предварително Ви благодарим сърдечно за желанието да разберете нашата ситуация и да се срещнете с нас. Очакваме с нетърпение да получим Вашето предложение за среща."

България връчи остра протестна нота на македонския посланик

Писмото е подписано от Петър Колев - Сдружение за македонско-българско приятелство, Люпчо Георгиевски - Културен център „Иван Михайлов“ - Битоля,
Добре Митрев - Македоно-българско приятелство - Скопие, Люпчо Куртелов - Балкански хоризонти - Охрид, Владимир Перев - Коридор 8 - Скопие, Томе Блажевски - Цар Борис III - Охрид, Йован Николов - Сдружение "Дело" - Скопие, Елизабета Величкова - Трибуна - Прилеп, Маринела Петреска - Сдружение за македоно-българско приятелство - Битоля, Владо Треневски - Интеракция - Охрид и Столе Велков Фондация "Единство" - Кочани.
БГНЕС