/ / iStock/Getty Images
За периода януари-юли 2020 година 46 617 души над 50-годишна възраст са постъпили на работа. Те са с близо 2000 повече в сравнение с миналата година въпреки негативното въздействие на разпространението на COVID-19 върху пазара на труда. Това сочат данни на Агенция по заетостта, изготвени за Международния ден на възрастните хора- 1 октомври, съобщават от Министерството на труда и социалната политика

Безработните над 50 г. са сред приоритетните групи в политиката за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика. За тях се реализират целеви програми и мерки, финансирани със средства от държавния бюджет. По тях от началото на годината до 31 август 7 518 души над 50 години са включени в заетост и/или обучения.

Въпреки че възрастните хора са сред най-застрашените от изключване от пазара на труда групи, сред работодателите се наблюдават положителни нагласи за наемане на работа на хора над 55 г. Те ценят тяхната отговорност, трудови навици и практически опит.

По данни от проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица, проведено през януари 2020 г., около 66 на сто от анкетираните работодатели са склонни да наемат хора над 55 години. От тях 38,9 на сто са изразили категорична готовност да наемат лице над 55-годишна възраст.

Висок е и делът на работодателите, които са склонни да наемат хора от тази група на ръководна позиция - около 57 на сто.
БТА