С 19 гласа "за" комисията по бюджет и финанси на Народното събрание прие ново удължаване на закона за бюджета за 2022 година.

Срокът на удължения бюджет изтича на 10 юни и ако не се приеме ново удължаване на бюджета за 2022 година или пък нов бюджет за 2023 година ще има проблеми с редица плащания, предупреди депутатите служебният финансов министър Росица Велкова.

Към края на май дефицитът по Консолидираната фискална програма е 1,2 млрд. лева или 0,6 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт. Фискалният резерв е 10,1 млрд. лева, каза Росица Велкова, но уточни, че само малка част от парите от резерва могат да се ползват за плащания. Велкова каза, че предстоят плащания от 4,1 млрд. лева по проекти по оперативни програми на ЕС, както и 1,3 млрд. лева по Плана за възстановяване и устойчивост.

Към края на май дефицитът е 1,2 млрд. лева и няма място за страх, че дефицитът ще стане 12 млрд. лева до края на годината, каза Мартин Димитров, народен представител от

"Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Към момента дефицитът отива към 4 процента и със сериозен бюджет може да падне под 3 процента каза, посочи Мартин Димитров.

Румен Гечев  депутат от "БСП за България" поиска Министерството на финансите да направи сметка, колко ще струва на България да тегли заем за покриване на бюджетния дефицит и колко, ако се използват пари от Сребърния фонд за покриване на дефицита. Не бих се съгласил да подлагаме на риск Сребърния фонд за някаква лихва от 2,5 на сто годишно, каза Румен Гечев.

Какво ще се случи, ако не бъде приет бюджет до 10 юни

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, каза че бюджетът в момента има структурни проблеми и ще трябва да се взимат политически решения, които трябва да бъдат поне в средносрочен план. Проблемът, независимо дали искаме да го сложим на масата с евентуално вдигане на данъци или ограничаване на определен тип разходи, си стои от гледна точка на стратегия, но това трябва да го решава редовно правителство и подкрепящите го политически сили, добави той.

Като отбеляза, че според бюджетните правила на ЕК за следващата година, правилата за свръхдефицит ще бъдат оценявани на база резултата на бюджета за тази година, Дацов каза, че, за да не изпаднем в процедура за свръхдефицит, е много важно тази година бюджетът да завърши под 3 процента на начислена база. Той обаче добави, че в момента се дискутира бюджет, който е на касова основа, а Маастрихтските критерии са на начислена база, с което изчисленията ще бъдат по-различни.

Според изчисления на Фискалния съвет, на база на данните от Министерството на финансите, и с условностите за развитието на икономическите процеси до края на годината, на касова основа консолидираният бюджет, ако се работи с около близо 6,5 млрд. лв инвестиции, дефицитът ще бъде около 7 млрд. тази година.
 
Христо Воденов/БТА