Александровска болница
Александровска болница / Александровска болница
Лечебното заведение има
УМБАЛ „Александровска“ ще бъде подпомогната финансово от Българската банка за развитие. Това стана ясно днес, след среща на ръководството на лечебното заведение с Надзорния съвет на Банката. ББР е в готовност да отпусне финансиране в размер на 5 млн. лв. на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, а също и да гарантира доброто управление на дълга на лечебното заведение от 40 млн. лв., съобщиха от ББР.

Кредитната линия от ББР ще бъде в допълнение към предоставените средства от МЗ в размер на 35 млн. лв. Тя ще даде възможност на дружеството да разплати просрочени задължения към доставчиците на лекарства и медицински изделия. Новото финансиране ще позволи да се договорят по-благоприятни търговски условия с доставчици, като същевременно се осигурят ликвидни средства за осъществяване на оперативната дейност на лечебното заведение.

Осигуряват средства за погасяване на просрочените задължения на „Александровска“

Средствата ще послужат и за реализиране на инвестиции за закупуване на съвременна медицинска апаратура, за оказване на качествена болнична помощ по стандартите за добра медицинска практика и здравните изисквания, разписани в българското законодателство.