/ iStock/Getty Images
Бащинството ще може да се оспорва до пълнолетието на детето. Това решиха депутатите с поправки в Семейния кодекс, приети днес на първо четене.
 
Мъжете ще могат да оспорват бащинството в едногодишен срок от узнаването на раждането като факт или по-късно, когато обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са станали ясни. Оспорването обаче не може да бъде по-късно от навършването на пълнолетието на детето.

Всеки родител, чието дете е било припознато от друг, пък ще може да го оспорва до една година след това, предвиждат още промените.

Също така се дава възможност и на детето да оспори бащинството след навършването на 14-годишна възраст.

Според доклада на водещата комисия по правни въпроси измененията са обусловени от необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по жалби срещу България.