/ МОСВ
Министърът на околната среда и водите Асен Личев се ваксинира днес заедно с 38 служители от екипа на министерството, които доброволно пожелаха да осигурят своята индивидуална защита срещу боледуване от COVID-19.

МОСВ

Благодарение на съдействието от страна на Столична регионална здравна инспекция, ваксинирането на служителите става бързо и безпрепятствено, по установен график и при спазване на противоепидемичните мерки в страната.

МОСВ

С това броят на ваксинираните служители в Централното управление на МОСВ нараства на 186 души (от общо 390 служители), или малко над 47 процента.

Личен пример: Църковни служители се ваксинираха срещу COVID-19

Екипът на МОСВ се обявява в подкрепа на ваксинацията като най-безопасния начин за защита срещу COVID-19.