15 лечебни заведения ще ремонтират своите COVID отделения по проект на Министерството на здравеопазването. Средствата се предоставят на лечебните заведения по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Критериите за включване на болниците бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Първите 15 болници, които сключват споразумения за партньорство с МЗ, са:

1.      МБАЛ –Поморие ЕООД, гр. Поморие;
2.      МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов;
3.      МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград;
4.      МБАЛ „Ботевград“ ЕООД, гр. Ботевград
5.      МБАЛ“ Елин Пелин ЕООД, гр. Елин Пелин;
6.      МБАЛ- Своге ЕООД, гр. Своге;
7.      МБАЛ –Левски ЕООД, гр. Левски;
8.      МБАЛ – Никопол ЕООД, гр. Никопол;
9.      МБАЛ „Света Екатерина“ ЕООД, гр. Димитровград;
10.  МБАЛ – Бала Слатина ЕООД, гр. Бяла Слатина;
11.  МБАЛ-Първомай ЕООД, гр. Първомай;
12.  СБАЛПФЗ – Стара Загора ЕООД, гр. Стара Загора;
13.  МБАЛ – Троян ЕООД, гр. Троян
14.  МБАЛ – Павликени ЕООД, гр. Павликени;
15.  МБАЛ – Червен бряг ЕООД, гр. Червен Бряг.

В лечебните заведения ще бъдат реализирани строително-монтажни дейности и ще бъдат доставени машини и съоръжения, нуждата от които е идентифицирана от самите болници и одобрена от експерти в Министерството на здравеопазването. С изпълнението на предложените дейности ще бъдат изградени изолирани помещения в болничната инфраструктура, изолирани асансьори за превозване на пациенти с COVID-19, ще бъде увеличен капацитетът на инсталациите за медицински газ (кислород, вакуум и сгъстен въздух), както и ще се осигурят генератори на мощност с цел гарантиране на непрекъснатост на работата на животоподдържащата медицинска апаратура, газови инсталации и други.

Отделно от това, Министерството на здравеопазването ще предостави пакет от медицинска апаратура и медицинско оборудване, необходими за осигуряване на по-добър достъп, диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция.
Министерство на здравеопазването