Европейският парламент забрани износа на ядрени отпадъци извън ЕС
Европейският парламент забрани износа на ядрени отпадъци извън ЕС / netinfo

Проект Европа Сега,
Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална Дирекция Комуникации, № на договор COMM/2011/02/0008

Износът на ядрени отпадъци към страни извън Европейският съюз трябва да бъде забранен, освен ако те не се изнасят за рециклиране и после обратно да се внасят в общността, а износът в рамките на ЕС ще бъде разрешен само на базата на двустранни споразумения, реши Европейският парламент. Забраната е част от проектодирективата за отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци.

Документът, предизвикал спорове в Брюксел, беше приет от ЕП с 489 гласа „за”, 52-ма евродепутати бяха „против”, а 75 се въздържаха. „Европейският парламент няколко пъти е призовавал за директива относно преработването на радиоактивните отпадъци и отработено ядрено гориво, и събитията във Фукушима показаха, че сме имали основания за това. Ние сме позитивно настроени към идеята и искаме тази директива да бъде по-силна и ясн” каза при дебатите словенският евродепутат Романа Йордан Цизел, която изготви резолюцията на ЕП.

Една от най-противоречивите точки в документа беше дали да се разреши износът на ядрени отпадъци в страни извън ЕС. В заключителното гласуване, в крайна сметка те подкрепиха опцията за забрана на износа извън ЕС, въпреки позицията на парламентарната комисия по енергетика, която беше против забраната за износ към трети страни. Теза, защитавана и от българският евродепутат Владимир Уручев от ГЕРБ. И той смята, че забраната ядрените отпадъци да се изнасят в трети страни не е в интерес на безопасността. 

Много държави изнасят отработеното си гориво в страни с подходящи хранилища и съоръжения за преработване. Горивните касети, които се използват в АЕЦ „Козлодуй” България извозва в Русия. Ако директивата бъде одобрена окончателно в този й вид страната ни вероятно ще има проблеми, тъй като няма възможност да рециклира горивото у нас. Заради това българската страна поиска отпадане на категоричната забрана за износ в директивата или така да бъде преработена, че държавите да разполагат с по-голяма гъвкавост за погребването.

Предстои директивата да бъде гласувана и от Съвета на министрите. След това тя ще задължи всяка държава членка да изготви своя програма за безопасно преработване и погребване на радиоактивните отпадъци.

Бюлетин за новините в Европейския Парламент: м. юни 2011 г.

Проект „Европа Сега” е с продължителност 14 месеца, като започва на 3 февруари 2011 г. и приключва на 31 март 2012 г. Настоящият проект продължава успешно реализирания от Дарик радио проект под същото име, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския парламент през 2010 година.

Сърцевината на проекта е коментарното предаване „Европа сег”, в което ние - екипът на Дарик, ще продължим да Ви запознаваме с дейността на различните комисии, най-интересните заседания, както и влиянието на обсъжданията в Европейския парламент върху различните социални, икономически, културни и политически аспекти от живота на гражданите на ЕС и в частност България.
В информационния портал на списанието „Правен свят”, в рамките на дванадесет месеца, ще представяме на вашето внимание, оценени като приоритетни новини от дейността на Европейския Парламент. Представяме Ви рубриката:

Информационен бюлетин от Европарламента.

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, като във фокуса на нашия проект през 2011 и 2012 година ще бъде дейността на две от комисиите на парламента - Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията Финансова икономическа и социална криза (CRIS).

Работата на комисията Финансова икономическа и социална криза CRIS е  съсредоточена върху анализа на причините за кризата и последиците от нея, възможните начини за преодоляване на кризата и за предотвратяване на възможността тя да се повтори. Чрез голям брой събития, включващи публични изслушвания и работни семинари, размени на мнения, дискусии по тематични документи, посещения на делегации и задълбочени проучвания и анализи, комисия CRIS ще се опита да идентифицира ключовите области, в които да се увеличат координираните действия, и да изготви конкретни политически препоръки.

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Кои са членовете на комисията, акцентите в дневния ред и коментарите към тях - от водещи експерти, депутати, политици, представители на ЕП и депутати, както и от обикновения българин ще може да чуете по време на радиопредаванията, или да прочетете във форума на проекта, както и в бюлетина на списание „Правен свят”.

Бъдете активни, научете повече за дейността на комитетите в Европейския парламент в предаването „Европа сега”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Парламент, Генерална дирекция Комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дарик Радио АД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския Съюз или Европейския Парламент. Европейският Съюз и Европейският Парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа и начините, по които се ползва информацията.