ЕК вдигна забраната по програма САПАРД
ЕК вдигна забраната по програма САПАРД / netinfo
Европейската комисия разреши на България да финансира със средства от националния бюджет плащания по програма САПАРД. За това решение на ЕК информира с писмо Генералния директор на Генерална Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” Жан Люк Демарти.

Основна препоръка в писмото е плащанията да се извършват към коректни бенефициенти, като тези плащания ще са на база на направени допълнителни проверки.

Европейската комисия първоначално преустанови възстановяването на разходите по една от мерките по програма САПАРД, а след това и по още две. Тогава ЕК препоръча също така да не се извършват плащания и с национални средства.

В писмото Жан Люк Демарти посочва, че Европейската комисия ще обмисли възобновяването на европейските средства по спрените по САПАРД мерки, след изпълнение на плана за действие, разработен от Агенция САПАРД, включващ правен анализ и извършване на допълнителни проверки от независим одит.

Вдигането на забраната означава, че българската държава поема разплащането на средствата по спрените мерки по програма САПАРД. България продължава да изпълнява поетите ангажименти към ЕК, за да получи правото да бъде удължен срокът за финансиране по програмата до края на 2009 г. и направените разходи от националния бюджет да бъдат възстановени от ЕК.

Държавен фонд „Земеделие” – Агенция САПАРД до момента предприе стъпки по удължаване до 30 август срока на договорите на кандидатите по програмата.