България рискува да загуби около 140 млн. евро, предупреди Евгени Кирилов
България рискува да загуби около 140 млн. евро, предупреди Евгени Кирилов / netinfo

Проект Европа Сега,
Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална Дирекция Комуникации, № на договор COMM/2011/02/0008

Има реален риск България да загуби 140 млн. евро от еврофондовете, чийто срок за усвояване изтича в края на тази година. За това алармира пред Дарик евродепутатът от групата на социалистите и демократите Евгени Кирилов. Като член на комисията по регионално развитие в Европейския парламент той се позова на данни, според които България е на предпоследно място сред страните членки по разплатени средства от Европейския фонд за регионално развитие, социалния фонд и кохезионния фонд.

„Данните трябва да ни тревожат и основната цел да публикувам онова, което съм получил от ЕК и от Генерална дирекция „Регионално развитие” е малко да бием тревога, за някои даже SOS, тъй като специално тези средства, които трябва да усвоим до края на годината - около 140 млн. евро, те пропадат”, коментира в интервю за предаването „Европа сега” Евгени Кирилов.

По думите му за догодина положението е още по-тревожно. „Там можем да загубим още повече, тъй като сме изостанали страшно, а трябва да усвоим близо 1 млрд. евро”, допълни евродепутатът. Той обясни, че класацията измерва процентите на усвояване от предвидените за всяка страна средства. „Ние сме на дъното - разликата ни с Румъния, която е последна, са нищожни проценти”, посочи още Кирилов.

Според данните през септември не е извършено плащане от Европейската комисия към България по нито един от трите фонда. Процентът на разплатените средства от ЕК общо от трите фонда - за регионално развитие (ЕФРР), социалния (ЕСФ) и кохезионния (КФ) към 1 ноември 2011 г. се запазва същият, както от предходния месец 18,61%. Същевременно е нараснал процентът на разплатените средства към крайните бенефициенти от 16,5% на 16,92%.

Общо за всички фондове са достигнати 80,28% разплатени средства по поетите ангажименти за 2008 г., чийто срок за усвояване изтича в края на 2011 г. Така през оставащите до края на годината два месеца - ноември и декември - ако ЕК не изплати последните 20%, които възлизат на 140 616 490 евро, те ще бъдат загубени. За поети ангажименти към 2009 г. са изплатени само 17,14%, а за 2010 г. едва 1,29%; за 2011 г. няма изплатени средства, сочат още данните в анализа на Евгени Кирилов.

„Непростимо е в ситуация, в която се чудим откъде да докарваме пари в рамките на бюджета, да не усвояваме пари, а всъщност да строим с държавни средства”, коментира още пред Дарик евродепутатът.

Бюлетин за новините в Европейския Парламент: м. ноември 2011 г.

Проект „Европа Сега” е с продължителност 14 месеца, като започва на 3 февруари 2011 г. и приключва на 31 март 2012 г. Настоящият проект продължава успешно реализирания от Дарик радио проект под същото име, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския парламент през 2010 година.

Сърцевината на проекта е коментарното предаване „Европа сег”, в което ние - екипът на Дарик, ще продължим да Ви запознаваме с дейността на различните комисии, най-интересните заседания, както и влиянието на обсъжданията в Европейския парламент върху различните социални, икономически, културни и политически аспекти от живота на гражданите на ЕС и в частност България.

В информационния портал на списанието „Правен свят”, в рамките на дванадесет месеца, ще представяме на вашето внимание, оценени като приоритетни новини от дейността на Европейския Парламент. Представяме Ви рубриката:

Информационен бюлетин от Европарламента.

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, като във фокуса на нашия проект през 2011 и 2012 година ще бъде дейността на две от комисиите на парламента - Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията Финансова икономическа и социална криза (CRIS).

Работата на комисията Финансова икономическа и социална криза CRIS е  съсредоточена върху анализа на причините за кризата и последиците от нея, възможните начини за преодоляване на кризата и за предотвратяване на възможността тя да се повтори. Чрез голям брой събития, включващи публични изслушвания и работни семинари, размени на мнения, дискусии по тематични документи, посещения на делегации и задълбочени проучвания и анализи, комисия CRIS ще се опита да идентифицира ключовите области, в които да се увеличат координираните действия, и да изготви конкретни политически препоръки.

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Кои са членовете на комисията, акцентите в дневния ред и коментарите към тях - от водещи експерти, депутати, политици, представители на ЕП и депутати, както и от обикновения българин ще може да чуете по време на радиопредаванията, или да прочетете във форума на проекта, както и в бюлетина на списание „Правен свят”.

Бъдете, активни, научете повече за дейността на комитетите в Европейския парламент в предаването „Европа сега”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Парламент, Генерална дирекция Комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дарик Радио АД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския Съюз или Европейския Парламент. Европейският Съюз и Европейският Парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа и начините, по които се ползва информацията.