Боряна Пенчева: Банките у нас са стабилни
Боряна Пенчева: Банките у нас са стабилни / netinfo

Проект Европа Сега,
Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална Дирекция Комуникации, № на договор COMM/2011/02/0008

Въвеждането на данък върху банковите транзакции трябва да се разгледа в световен мащаб, а не само в Европа. Това заяви в интервю за предаването „Европа сега” на Дарик зам.-министърът на финансите Боряна Пенчева. По думите й подобен налог би поставил Европейския съюз в неравностойно положение.

Дискусията за данъка върху финансовите транзакции е предизвикана от това, че финансовият сектор изигра важна роля при предизвикването на икономическата криза, обясни зам. финансовият министър. „Банките и финансовият сектор участваха в създаването на кризата, ако бих могла така да се изразя, а правителствата и европейските граждани понесоха последствията от тази криза”, коментира Пенчева и допълни, че затова беше инициирана такава дискусия да бъде въведен данък върху финансовите транзакции, който ще допринесе този финансов ресурс да помогне за преодоляване на последствията от кризата.

Пенчева е категорична, че банките у нас са стабилни и никога не са получавали правителствена подкрепа. „Така че ние нито имаме основание за криза, нито имаме очаквания за някакви особени приходи, ако бъде въведен подобен данък. И от самото начало изразихме нашата позиция срещу такъв данък. Ние считаме, че ако се въведе данък върху финансовите транзакции в една стабилна икономика като българската, но в същото време с недостатъчно развит финансов пазар, това не би имало фискален ефект, а само би довело до по-ниска конкурентоспособност на банките”, коментира тя.

Пенчева обясни, че по същия начин страната ни е против въвеждането на данък върху финансовите транзакции в рамките на Европа, защото би поставило Европа в по-неконкурентна позиция спрямо другите финансови центрове като Щатите и Югоизточна Азия. Затова считаме, че въпросът за въвеждане на подобен данък следва да се дискутира в световен аспект и да бъде въведен в глобален мащаб.

Пенчева бе категорична, че банковата система у нас е стабилна, а банките са добре капитализирани и ликвидни. Капиталовата адекватност на банките у нас е 15%, а в Европа се обсъжда да бъде въведено изискване за 9% за водещите банки.

Бюлетин за новините в Европейския Парламент: м. ноември 2011 г.

Проект „Европа Сега” е с продължителност 14 месеца, като започва на 3 февруари 2011 г. и приключва на 31 март 2012 г. Настоящият проект продължава успешно реализирания от Дарик радио проект под същото име, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския парламент през 2010 година.

Сърцевината на проекта е коментарното предаване „Европа сег”, в което ние - екипът на Дарик, ще продължим да Ви запознаваме с дейността на различните комисии, най-интересните заседания, както и влиянието на обсъжданията в Европейския парламент върху различните социални, икономически, културни и политически аспекти от живота на гражданите на ЕС и в частност България.

В информационния портал на списанието „Правен свят”, в рамките на дванадесет месеца, ще представяме на вашето внимание, оценени като приоритетни новини от дейността на Европейския Парламент. Представяме Ви рубриката:

Информационен бюлетин от Европарламента.

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, като във фокуса на нашия проект през 2011 и 2012 година ще бъде дейността на две от комисиите на парламента - Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията Финансова икономическа и социална криза (CRIS).

Работата на комисията Финансова икономическа и социална криза CRIS е  съсредоточена върху анализа на причините за кризата и последиците от нея, възможните начини за преодоляване на кризата и за предотвратяване на възможността тя да се повтори. Чрез голям брой събития, включващи публични изслушвания и работни семинари, размени на мнения, дискусии по тематични документи, посещения на делегации и задълбочени проучвания и анализи, комисия CRIS ще се опита да идентифицира ключовите области, в които да се увеличат координираните действия, и да изготви конкретни политически препоръки.

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Кои са членовете на комисията, акцентите в дневния ред и коментарите към тях - от водещи експерти, депутати, политици, представители на ЕП и депутати, както и от обикновения българин ще може да чуете по време на радиопредаванията, или да прочетете във форума на проекта, както и в бюлетина на списание „Правен свят”.

Бъдете, активни, научете повече за дейността на комитетите в Европейския парламент в предаването „Европа сега”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Парламент, Генерална дирекция Комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дарик Радио АД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския Съюз или Европейския Парламент. Европейският Съюз и Европейският Парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа и начините, по които се ползва информацията.