Вече ще закръгляват данъка върху дохода до лев
Вече ще закръгляват данъка върху дохода до лев / снимка: sxc.hu

Сумата по данъка върху доходите на физическите лица ще се закръглява до лев. Това приеха депутатите на второ четене на закона. Целта на промяната е да се улесни плащането. Това означава, че ако дължимата сума е 120,04 лева, данъкоплатецът ще внесе в хазната 120 лева.

В закона се предвижда още наемателят на имот, който е обща етажна собственост, да внася 10-процентния данък служебно, като го удържа от наема. По този начин ще се облекчи задължението да се издава служебна бележка на всеки един от собствениците, който от своя страна трябва да внася данъка от своя дял от общия доход от наем.

Всички, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения, се освобождават от задължението да подадат данъчна декларация. Досега тези, които са сменили работодателя си през годината, бяха длъжни да декларират доходите си, независимо, че са само от трудов договор.

Народните представители се отказаха от идеята за задължително деклариране на доходите от финансови инструменти, ако те надхвърлят 5000 лева.