В Стралджа заработи централна система за отопление с термални води
В Стралджа заработи централна система за отопление с термални води / Thinkstock/Getty Images

В Стралджа започна работа единствената у нас централна система за отопление на учебни заведения с термални води от местен източник, съобщи кметът на общината Атанас Киров. Отоплението в две училища и две детски градини е изцяло от горещ извор в околностите на града, а температурата в помещенията през студените дни е около 21 градуса.

Централната система за отопление включва помпена станция и довеждащ водопровод с дължина около 4000 м от извора до котелните помещения на учебните заведения. Дебитът от сондажа, който се използва за отопление, е 6,5 л/с при температура на водата 85 градуса.

Според Киров от отоплението на едно от училищата, заедно с физкултурния салон и закрития плувен басейн, общината ще икономисва повече от 50 000 лева годишно. Значително ще бъде намалено и отделянето на въглеродни емисии във въздуха.

Общината предвижда разширение на системата за екологично отопление с използването на още два горещи извора. В нея ще бъдат включени всички обществени сгради в Стралджа.

Проектът е финансиран по Програмата за енергийна ефективност и възобновяема енергия от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с повече от 770 000 лева и бе завършена за девет месеца.

Източник: БТА