В кои сектори са отчетени най-високите средни заплати
В кои сектори са отчетени най-високите средни заплати / Sofia Photo Agency, архив

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 915 лева и нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.7%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2015 г. намаляват с 50.8 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 2.22 милиона.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2015 г. е 902 лв., за ноември - 905 лв., и за декември - 937 лева.

40% от започналите работа българи остават бедни

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 915 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата на тримесечна база, са образование - със 17.5%, операции с недвижими имоти - с 6.9%, и финансови и застрахователни дейности - с 6.8%.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението на годишна база в икономическите дейности административни и спомагателни дейности - със 17.1%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 14.4%, и операции с недвижими имоти - с 13.1%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2015 г. са създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 2 049 лева ; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1 622 лева; финансови и застрахователни дейности - 1 620 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: хотелиерство и ресторантьорство - 575 лева; административни и спомагателни дейности - 697 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 5.4%, а в частния сектор - с 9.2%.

Източник: БГНЕС