Увеличава се размерът на средствата, управлявани от застрахователите
Увеличава се размерът на средствата, управлявани от застрахователите / Thinkstock/Getty Images

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, които осъществяват дейност в България, възлизат на 5.989 млрд. лв. към края на юни 2015 година. Техният размер се увеличава с 464.5 млн. лв. (8.4 на сто) в сравнение с края на юни 2014 г. (5.525 млрд. лв.) и с 44.1 млн. лв. (0.7 на сто) спрямо края на първото тримесечие на 2015 г. (5.945 млрд. лева), информира Българската народна банка.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 214.4 млн. лв. (15.9 на сто) - от 1.347 млрд. лв. към края на юни 2014 г. до 1.561 млрд. лв. - към края на същия месец на 2015 година. Спрямо края на март 2015 г. те намаляват с 3.7 млн. лв. (0.2 на сто).

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават на годишна база с 253.6 млн. лв. (6.1 на сто). Спрямо края на първото тримесечие на 2015 г. те нарастват с 47.8 млн. лв. (1.1 на сто).