Търсят се стотици учители
Търсят се стотици учители / DarikNews.bg, архив

Малко повече от месец преди началото на учебната година има близо 1400 свободни работни места за учители. Към началото на август 1 379 са обявените в бюрата по труда свободни работни места за учители, съобщиха от Агенцията по заетостта.

По данни на Агенцията, оповестени на страницата, през юли 2015 година свободните места в образованието са били 853. В бюрата по труда през юни са заявени 18 263 работни места в реалната икономика, които са с 2 170 места повече спрямо юни 2015 г.

Нови правила за новата учебна година

Най-много са заявените места в преработващата промишленост

През юни 2016 г. най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от сезоннозависимите дейности - от преработващата промишленост (5 653 места), от търговията (2 912 места), от хотелиерството и ресторантьорството (2 174 места). Следват заявените места от транспорта, складирането и пощите (1 023 места), от държавното управление (948), от административни и спомагателни дейности (932 лица), от строителството (732 места), от селското, горското и рибното стопанство (713 места), от операциите с недвижими имоти (622 места) и др.

Държавата ще плаща при започване на работа в друг град

В сравнение с юни 2015 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар отбелязва по-голямо нарастване в преработващата промишленост (с 695 места), в транспорта (с 367 места), в хотелиерството и ресторантьорството (с 360 места), във финансови и застрахователни дейности (с 274 места), в търговия, ремонт на автомобили (с 272 места) и др.

И при сезонната заетост София-град е с най-много свободни места

По области най-много свободни работни места на първичния пазар са заявени в София-град (2 223 места), в област Бургас (1 520 места), Пловдив (1 451 места), Варна (1 292 места), Благоевград (1 011 места) и Добрич (963 места). С най-малко свободни работни места са разполагали във Видин (145 места), Силистра (154 места) и Разград (199 места).

По сектори в София град най-голям брой са заявени в търговията (417 места), в административните и спомагателни дейности (368 места), във финансовите и застрахователни дейности (237 места), в операциите с недвижими имоти (208 места) и в образованието (193 места).

Близо 80 000 българи работят сезонно в Гърция

В област Бургас по-голям е броят на обявените места в хотелиерството и ресторантьорството (482 места), в търговията (207 места), в транспорта (157 места), в административните и спомагателни дейности (119 места) и др.

В област Пловдив най-голям брой са заявени свободни работни места в преработващата промишленост (607 места), в търговията (261 места), в операциите с недвижими имоти (106 места) и в държавно управление (105 места).

В област Варна с по-голям брой обявени места са секторите хотелиерство и ресторантьорство (407 места), търговията (194 места), транспорта (131 места) и преработващата промишленост (121 места).

В област Благоевград най-голям брой заявени места има в преработващата промишленост (507 места), търговията (197 места), хотелиерството и ресторантьорството (82 места), строителството (50 места) и селското стопанство (49 места).

В 18 области са повече свободните работни места спрямо миналата година

Увеличение на заявените свободни работни места спрямо същия месец на 2015 г. се отбелязва в 18 области, сочат данните на Агенцията по заетостта.

Най-голям ръст е отбелязан в София-град (с 413 места), в област Благоевград (с 245 места), в Кюстендил (с 234 места), в Бургас (с 206 места) и във Варна (със 185 места).
В област Ловеч промяната е само с 3 места повече, в Стара Загора - с 6 по-малко и в Русе с 9 по-малко.

Намаление се отчита в 7 области от 255 места в Смолян до 11 места в Софийска област.

Продължава да намалява безработицата

В сравнение с първата половина на 2015 г. броят на регистрираните безработни в страната отбелязва чувствителен спад. Регистрираните безработни през юни 2016 г. са 274 276 души, които са с 41 425 по-малко от юни 2015 г. (315 701 ). Спрямо икономически активното население на страната на възраст 15 - 64 г., установено при Преброяване 2011 г., равнището на безработица през юни 2016 г. е 8,4 на сто, и е с 1.2 процентни пункта по-ниско от същия период на миналата година (9,6 на сто), показват данните на Агенцията по заетостта.

Нивото на безработица у нас е паднало под средноевропейското

Областта с най-ниска безработица през юни е София (столица) - 2,5 на сто, следват Бургас - 4,8 на сто, Варна - 4,8 на сто, Габрово - 5,3 на сто, Пловдив - 6,4 на сто. Областите с най-високо равнище на безработица в средата на годината са Видин - 20,6 на сто, Монтана - 18 на сто, Враца - 17,4 на сто, Търговище - 14,4 на сто.

С 5 хиляди са по-малко устроените на работа спрямо тези през пролетта

Сезонността при пазара на труда се запазва, независимо от състоянието му (спад или растеж). Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта показват, че най-много устроени на работа с посредничеството на бюрата по труда се наблюдава през пролетта, като най-активни са месеците април и май.

Средномесечният брой на наетите безработни през тези месеци в периоди на растеж надвишава 20 хиляди души. През летните месеци процесът на наемане понижава своя темп с около 15-20 на сто и средномесечният им брой се свива под 20 хиляди до около 17-18 хиляди. Най-малко назначения на безработни има през зимните месеци - декември, януари, февруари, когато бизнес активността намалява. Върху броя на устроените с посредничеството на бюрата по труда влияят програмите и мерките за заетост, коментираха от Агенцията по заетостта.

През пролетните месеци на 2016 г. устроените на работа безработни са 20 900 лица средномесечно, докато тези през летните месеци (юни и юли) - 16 800, сочи статистиката на Агенцията по заетостта.

Намаляват работните места при недвижимите имоти, селското стопанство и строителството

Освен сезонно зависимите сектори, като преработвателна промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, търговия, ръст на заявените работни места има и в секторите на информационните технологии, транспорта, здравеопазването, държавното управление.
Намаляват работните места при операциите с недвижими имоти, селското стопанство и строителството, отбелязват от Агенцията по заетостта.

Близо 50 процента от търсещите работа са без квалификация

Данните за новорегистрираните търсещи работа през първата половина на 2016 г. показват, че преобладаващ е делът на хората без специалност и квалификация - 46 на сто от всички потърсили услугите на Агенцията по заетостта за включване в заетост.

Тези, които имат придобита работническа квалификация, са 25 на сто, а специалистите са 29 процента, като от тях висшисти са 54 на сто средномесечно (или около 35 хиляди души). Търсещите работа лица, които дълго време са били извън работната сила, сa 34 на сто от входящия поток новорегистрирани безработни. Това обикновено са хора, които сега завършват образование, и неактивни, които дълго време са били извън трудовия процес. Показателен е фактът, че 56 на сто от тях са без квалификация и специалност, отбелязват от Агенцията по заетостта.

Делът на неактивните хора във входящия поток търсещи работа през първата половина на 2016 г. нараства с 2,4 процентни пункта. За този ръст допринася, както засиленото търсене на труд в реалната икономика, така и активното трудово посредничество на бюрата по труда, чрез специализираната услуга, която се предлага от трудовите медиатори и кейс-мениджърите, анализират от Агенцията по заетостта.

Близо 80 процента от работодателите доволни от посредничеството

Общата удовлетвореност на работодателите през 2015 г. е изчислена на 77,9 на сто - доволни от предлаганите услуги на Агенцията по заетостта. Като процентът на тези, които одобряват начинa на подбор на кандидатите за работа надхвърля 85 на сто, сочи статистиката на Агенцията по заетостта.

По-нисък е процентът на работодателите, които са доволни от он-лайн услугите, които им се предоставят (под 40 на сто). За сравнение, удовлетвореността през 2014 г. е била 72,6 на сто, показват данните.

Обратната връзка с работодателите ще се усъвършенства и развива, както съдържателно, чрез включване на допълнителни въпроси в анкетата, така и технологично, използвайки съвременните възможности за комуникация, обясниха от Агенцията по заетостта.

Източник: БТА