Парламентът възложи на правителството да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. Решението беше взето със 186 гласа "за", 2 "против" и 6 въздържали се.  

Проф. Ивайло Копрев: Компенсациите за бизнеса ще позволят да произвеждаме повече и по-конкурентноспособна продукция

Компенсациите за електроенергия за бизнеса ще бъдат в размер на 100 процента от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лева за мегаватчас (MWh).

Компенсацията ще важи до края 2023 г.

Със 109 гласа "за", 10 "против" и 78 въздържали се депутатите подкрепиха предложението на Владислав Панев от "Демократична България" крайните небитови потребители високо напрежение да бъдат компенсирани за разликата между базовата цена 200 лева на мегаватчас и средната пазарна цена за базов товар на сегмента "ден напред" на "Българската независима енергийна борса", умножена по коефициент 0,8 за количествата, върху които се дължи цена "задължение към обществото". Предвижда се коефициентът да бъде повишен с 0,1 при доказани инвестиции в енергийна ефективност през последните три години, удостоверение за енергийни спестявания, енергийно и техническо обследване и с 0,1 при инвестиции във възобновяеми енергийни източници, изграждане на инсталации за възобновяема енергия и връщане в петкратен размер на недължимо полученото от предприятията.

Средствата за плащане на компенсациите по програмата ще се набират във фонд "Сигурност на електроенергийната система", като вноските ще се определят от Министерския съвет в срок от 10 дни, в изпълнение и при условията на регламент на ЕС относно спешна намеса за справяне с високите цени на електроенергията, приеха още единодушно депутати със 197 гласа "за".

Последният текст беше приет в редакция, предложена от Делян Добрев от ГЕРБ-СДС. Той посочи, че в залата има консенсус, че трябва да продължат компенсациите за бизнеса, както и да се приложи европейският регламент.

Румен Цонев: Без компенсации за тока последиците за икономиката ще са драматични

Лидерът на БСП Корнелия Нинова коментира, че е постигнато съгласие да се изземват свръхпечалби от държавните и от частните дружества и да се подпомогне икономиката, но поиска да се посочи срок - от десет дни, защото, по думите й, съществува риск МС да се забави и да има натиск върху държавните фирми, а частните да останат незасегнати.
БТА