/ iStock/Getty Images
Мотивите са, че разбивките за "покупна стойност" на касовите бележки представлява нарушение на търговска тайна
Българската петролна и газова асоциация се обърна с писмо към европейския комисар за конкуренцията Маргрете Вестагер за притесненията си относно текстове от наредба Н-18 на министъра на финансите, информира NOVA.

Според промените в наредбата от 1 октомври тази година на касовите бележки, издавани от бензиностанциите в страната, трябва да се появи нов реквизит: „покупна стойност”.

БПГА се обърна към комисар Вестагер, тъй като според Асоциацията подобна информация представлява търговска тайна, която е защитена от европейското законодателство. Членовете на БПГА се опасяват, че изискванията на наредбата биха нарушили член 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), както и влизат в противоречие със защитата на търговската информация.

Бензиностанциите сменят фискалния си софтуер до 30 юни

Според БПГА новите текстове в подзаконовия нормативен акт на министъра на финансите създават условия за нарушаване на конкуренцията и са заплаха за европейския общностен пазар.

От друга страна, неспазването на изискванията, предвидени в наредбата, ще предизвика налагането на санкции – запечатване на бензиностанции за срок от 30 дни и налагане на имуществени глоби. В този смисъл пред икономическите оператори стои невъзможният избор да нарушат разпоредбите или на националното, или на европейското законодателство.

КС отказа да допусне искането на Мая Манолова срещу Закона за горивата


„БПГА очаква да вземете всички предвидени в правомощията Ви мерки по описания случай”, се казва в писмото до комисар Вестагер.

Българската петролна и газова асоциация е сезирала многократно Европейската комисия за проблемите на пазара на горива в България. Една от темите, с които Асоциацията детайлно запозна Комисията, е големият размер на сивия сектор в бранша и избягването на данъчно облагане. Това е и една от причините в ежегодните препоръки за подобряване на икономическото управление на страните членки, ЕК да отбележи като проблемна събираемостта на данъци в сектора на търговията с горива и да акцентира върху предприемането на целенасочени мерки в тази посока.
 
 
NOVA