Облекчават процедурата за оценяване на съответствие на строителни продукти
Облекчават процедурата за оценяване на съответствие на строителни продукти / netinfo

В определени случаи от производителите на строителни продукти ще се изискват по-малко документи за оценяване на съответствието на тяхната продукция, предвиждат промени в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

За целта се предвиждат промени в народбата за строежите и строителните продукти. Те са част от плана за изпълнението на програмата за по-добро регулиране и ще облекчат бизнеса по отношение на досегашната процедура.

Производителите, които пускат на пазара студени системи от компоненти, ще могат използват резултатите на изпитване на отделните компоненти или получени от друг производител на строителните материали.

За лицата, вписани в Търговския регистър, няма да се изисква доказване на вписваните обстоятелства, а ще бъде достатъчна представянето на удостоверение за вписване с посочен единнен идентификационен код, гласят още измененията в документа.

В двойно по-кратки срокове – три месеца вместо половин година – ще се издават разрешения за оценяване на съответствието на лица, които кандидатстват за това.

Обекчаването на процедурата ще съдейства за увеличаване на конкурентоспособността на българските производители и осигуряването на свободен достъп на прозивежданите от тях строителни продукти до единния европейски пазар.