/ ThinkStock/Getty Images
Готов е докладът за въвеждането на дългоочакваната система "бонус-малус" по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за автомобилите, съобщи Комисията за финансов надзор.

„Гражданска отговорност” поскъпва до края на годината
 
Системата ще отчита броя или липсата на нарушения от страна на шофьорите при формирането на цената на застраховката. Целта е примерните водачи да бъдат поощрявани, а недисциплинираните да плащат повече.
 
Към обществено обсъждане обаче все още не може да се пристъпи, тъй като вариантите, предложени от консултантската компания „Ърнст енд Янг“, са твърде много – единайсет. Сценариите, изготвени въз основа на спецификата на българския пазар, са изпратени за мнение до Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи. Очаква се двете ведомства да са готови със становища в рамките на един месец, а общественото обсъждане на проект за наредба да започне през септември тази година.

Застрахователите няма да са задължени да прилагат бонус-малус за Гражданската отговорност
 
Една от основните причини, която забавя въвеждането на системата „бонус-малус“ е, че у нас застраховката „Гражданска отговорност“ е за автомобила, а не за водача.