Инспекция по труда: Работодателите да се съобразят с високите температури!
Инспекция по труда: Работодателите да се съобразят с високите температури! / снимка: morguefile.com

Главната инспекция по труда препоръчва на работодателите да съобразят режима на работа с високите температури и да предприемат конкретни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съобщиха от пресцентъра на инспекцията. Оттам припомнят, че няма регламентиран режим за работа при температури над трийсет градуса, но са определени оптимални норми на работните места за температура и скорост на въздуха в зависимост от категорията труд и сезона. Това се отнася за работните места в производствените помещения на предприятията за всички отрасли на промишлеността.

Инспекцията по труда препоръчва на работодателите да прилагат всички възможни технически и организационни мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие, което може да окаже работната среда върху здравето на работещите. Продължителното излагане на високи температури може да доведе до топлинен стрес – топлинните обриви и припадането са първите симптоми на прекомерното натоварване. От инспекцията предупреждават, че ако не се предприемат мерки срещу топлинния стрес в ранните му стадии, той може да доведе до топлинен удар или изтощение.

Техническите мерки включват технически средства за охлаждане на помещенията и осигуряване на свеж въздух за работещите.Допълнително могат да се осигурят подходящи сенници, щори, вентилатори, оборудване на климатизирани помещения за почивка, но с препоръката, че разликата в температурите на работните и почивните помещения да не надхвърля 10º С.

Работодателят може да предприеме и организационните мерки, като промяна на началния час на работното време, намаляване на продължителността на работното Работното облекло трябва да е подходящо - от памук, удобно и въздухопроницаемо.