/ netinfo
Шивачките от предприятието за обувки в Дупница, които не са получавали заплатите си за два месеца назад, трябва да ги получат до четвъртък, 25 януари - този срок за поставили служителите на Главната инспекция по труда в задължителното предписание, което са издали на работодателя, съобщиха за Дарик от инспекцията.
 
Италиански собственик остави без заплати 140 работници в обувна фирма

Предписанието е дадено в рамките на проверка на инспекцията, която продължава и към момента, като усилията са насочени към търсене на административнонаказателна отговорност.
 
След като беше сменен управителят на предприятието, за да бъде затруднена проверката, от инспекцията по труда в София са предприели действия да издирят собственика или негов представител, тъй като фирмата е с регистрация в столицата.
 
Мая Манолова: Вече има как да бъдат компенсирани работници с неплатени заплати

Осъществен е контакт със счетоводна къща, обслужваща дружеството, откъдето са поели писмено ангажимент, че поканата за връчване на актове за установяване на административно нарушение ще бъде предоставена на официален представител на фирмата.
 
Инспекцията по труда ще глоби обувната фирма “А. М. shoes” 

От инспекцията по труда уточняват, че при необходимост ще бъде потърсено съдействието на МВР за издирване на италианския гражданин, вписан като нов управител на дружеството.
 
Според Кодекса на труда, ако работодателят не изпълни задължителното предписание за изплащане на забавените възнаграждения, контролните органи ще му наложат имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лева.