Данев: Няма държавна политика за приоритетни отрасли
Данев: Няма държавна политика за приоритетни отрасли / netinfo

Досега ние като че ли нямаме индустриални политики по отделните отрасли и независимо от ангажиментите, които се поеха с тристранния пакт, който имаме, нямаме такива разработени индустриални политики. Какво е нашето виждане – това е отделен въпрос, но на този етап няма държавна политика за приоритетни отрасли. Това каза председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев в предаването „Кой говори” по Дарик.

Преди всичко нашата държава трябва ди си определи, да знае изобщо каква е индустриалната политика, която ще провежда и оттам да определи приоритетните отрасли. В регионалните ни програми бяха записани два основни приоритета, които са доста неясни за мен в едно бъдещо развитие на българската икономика – селско стопанство и туризъм, което във всички случаи не може да бъде прието от бизнеса. Това не са приоритетните отрасли на една бъдеща България, която трябва да се включи в европейския пазар, допълни Данев.

За мен България все пак има определен задел в някои отрасли. Това, което забелязваме напоследък – едно много силно положително развитие в тежката химия и едно силно положително развитие в машиностроенето. Машиностроенето излезе от колапса, в който беше и започва да набира добра скорост. И върху тези два основни отрасла може да бъдат вече обвързани с предприятията, които са на основата на високо техническо развитие, които да могат да правят едно бъдещо проектиране на продукти, които могат да бъдат с висока добавена стойност, каза председателят на Българската стопанска камара