Блок във Враца е първият кандидат по програмата за саниране
Блок във Враца е първият кандидат по програмата за саниране / снимка: БГНЕС

В Българска банка за развитие е постъпило искане по първия договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Сдружението, което кандидатства за безвъзмездна помощ по програмата, е на етажната собственост на бл. 1 в жк "Младост" във Враца, съобщиха от ББР.

В сдружението участват 84 апартамента от общо трите входа на сградата. За краткия срок от старта на програмата етажната собственост е изпълнила успешно всички етапи, предхождащи подписване на договора за целево финансиране. Те включват регистриране на сдружението по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС, подписване на протокол от общото събрание за осигуряване на достъп до всички обекти, както и сключване на договор между сдружението и общината.

След като бъде избран изпълнител за дейностите по обследване на сградата, ще бъде изработен и технически проект за нуждите на обновяването. След неговото одобрение предстои да бъде подписан анекс към тристранния договор между ББР, Община Враца и Областния управител на област Враца, включващ конкретните финансови параметри и етапите на плащане.

От ББР информират, че на 13 февруари на интернет-страницата на институцията ще бъдат публикувани два регистъра, в които в реално време ще се актуализира информация за заявените и одобрените за финансиране проекти по Националната програма за енергийна ефективност.

Първият регистър ще включва проектите, които са преминали етапите на кандидатстване, получили са положителна оценка от общините за включване в програмата и кандидатстват за ресурс от ББР. Вторият регистър ще включва обработените от банката заявления и подписани договори за целево финансиране.