Атанас Кънчев: Нужни са промени в Закона за обществените поръчки
Атанас Кънчев: Нужни са промени в Закона за обществените поръчки / снимка: Sofia Photo Agency

Необходими са промени в Закона за обществените поръчки, защото не се познава достатъчно добре от общините, каза зам.-министърът на финансите Атанас Кънчев по време на годишния отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Общините правят технически грешки при възлагане на обществени поръчки, защото общинските ръководства не познават добре закона и неговите приложения каза зам.-министърът. Да бъдат ясно канкретизирани принципите на определяне на процедурите при възлагане на обществени поръчки. Това ще бъде ясен сигнал към Брюксел за установяването на ефективен финансов контрол.

От своя срана изпълнителният директор на Агенцията за държавната финансова инспекция Гинка Драганинска обясни: Ние правим проверка и установяваме от А до Я изискванията за спазване на процедурата дали са спазени или не са. И нашите възможности са да упражним административно-наказателна отговорност.

През 2007 г. Агенцитя за държавна финансова инспекция е възложила общо 513 финансови инспекции, които заедно с 44 предходни инспекции от 2006 г. са общо 557. През миналата година. АДФИ е приключила 525 инспекции, констатирани са виновни и причинени вреди в размер на 12,210 млн. лева, от които по време на испекциите са възстановени 124,152 хил. лева. За 3 275 547 лева са съставени 103 акта за начет срещу 125 длъжностни лица, а за останалите вреди са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.