/ Sofia Photo Agency, архив
Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) одобри 700 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014-2020 г. В областните дирекции на Фонда вече се изготвят и подписват договори с одобрените кандидати.
 
Субсидията по проектите възлиза общо на 20 535 900 лева, съобщиха от финансовата институция.
 
Фонд "Земеделие" съфинансира с 1,5 млн. лева застраховането на земеделска продукция

Фондът продължава да одобрява и договорира бизнес идеите на най-малките стопани, разписани в плановете им за развитие по подмярка 6.3. Още 567 проекта предстои да преминат през процедура на допълнителна контролна проверка. След успешното приключване на ревизията, те ще също ще бъдат подадени към областните дирекции за договаряне.
 
Заявената субсидия по подмярката надвишаваше значително бюджета в размер на 58 674 000 лева, предвиден за първия прием за подпомагане. Това наложи преминаване към процедура по ограничен бюджет и ранкинг на проектите.
 
Фонд "Земеделие" отпусна над 5 млн. лв. за родословна книга за генетичните качества на животните

Чрез подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките стопанства. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели технологичното им обновление, опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.
 
Всеки одобрен кандидат получава финансова подкрепа в размер на 29 337 лева. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години и се превежда на два транша.
 
Първият, в размер на 19 558 лева, се отпуска след одобряване на заявлението за подпомагане. Второто плащане e от 9779 лева и стига до стопаните след проверка за коректно изпълнение на проекта.