/ Sofia foto agency - архив
Фондът отпусна общо 8,5 млн. лева по четири държавни помощи
Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" отпусна общо 8 520 000 лв. по линия на четири държавни помощи, които ще действат през тази година.
 
По първата схема се предоставят 5,5 млн. лева за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.
 
С друго решение на Разплащателната агенция са предвидени обезщетения за земеделските стопани, които имат загинали при бедствия животни и пчелни кошери.  Заделеният финансов ресурс за направлението е 20 000 лева.  Ръководният орган на фонда предоставя 1,5 млн. лева по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец".
 
Субсидиите по четвъртата държавна помощ ще бъдат насочени за подпомогне на стопаните по схемата за качество на производството на семена и посадъчен материал през 2017 г. По нея е утвърден финансов ресурс също от 1,5 млн. лева. Предстои фонда да изготви указания за прилагане на одобрените схеми за държавни помощи.