/ iStock/Getty Images
В Ямбол са монтирани шест контейнера за разделно събиране на текстилни продукти и обувки, съобщиха от Общината.

Контейнерите са с вместимост от 1.3 кубични метра и са разположени в близост до големи търговски вериги. На тях е описан начинът на употреба - текстилните и кожените предмети трябва да бъдат опаковани в затворена торба. Забранено е изхвърлянето на всякакви други отпадъци.

Съдовете ще бъдат събирани веднъж седмично. Въвеждането на системата за разделно събиране на ненужни дрехи и обувки ще спомогне за затварянето на жизнения им цикъл по екологичен начин и за тяхното рециклиране.