/ iStock/Getty Images
Общо 570 социално слаби семейства в селата на община Тунджа ще получават топъл обяд и здравни услуги в своите домове, съобщиха от Общината.

200 души от община Перник получават топъл обяд в дома си

Финансирането на социалните дейности е по защитени проекти пред Агенцията за социално подпомагане и Местната инициативна група.

170 души от Дупница ще получават ежедневно топъл обяд

Общината е назначила 38 безработни в трудоспособна възраст за домашни асистенти. Те ще се грижат за 130 самотно живеещи възрастни и хора с физически увреждания.