Знак Враца
Знак Враца / Община Враца
Във връзка със стартиралите строително-ремонтни дейности на част от ул. „Вратица“ и създадената временна организация е поставен допълнителен знак В27 – „Забранени са престоят и паркирането“ на ул. „Река Лева“. Забранителният знак обхваща участъка от Червения площад до кръстовището с ул. „Вратица“, посока село Згориград.

Поставена е и допълнителна табела, която указва, че паркираните автомобили ще бъдат премахвани принудително с репатриращ автомобил от екип на ОП „Паркинги и гаражи“. В момента, по ул. „Река Лева“ движението е двупосочно и паркиралите автомобили пречат на преминаващите пътни превозни средства.
 
Община Враца