Златко Живков: В следващите пет години инвестициите ще променят изцяло облика на Монтана
Златко Живков: В следващите пет години инвестициите ще променят изцяло облика на Монтана / Дарик Враца
Златко Живков: В следващите пет години инвестициите ще променят изцяло облика на Монтана
82311
Златко Живков: В следващите пет години инвестициите ще променят изцяло облика на Монтана
Златко Живков: В следващите пет години инвестициите ще променят изцяло облика на Монтана
Златко Живков: В следващите пет години инвестициите ще променят изцяло облика на Монтана
  • Златко Живков: В следващите пет години инвестициите ще променят изцяло облика на Монтана
  • Златко Живков: В следващите пет години инвестициите ще променят изцяло облика на Монтана
  • Златко Живков: В следващите пет години инвестициите ще променят изцяло облика на Монтана

„Община Монтана продължава да работи по много и различни проекти в момента, заяви кметът- кандидат за пети мандат Златко Живков. Стартира проектът за залесяване в селата Габровница, Клисурица, Благово, Долна Рикса и Винище. В двете села Долна Вереница Долна Рикса се изпълнява проект за подобряване административното обслужване и осигуряване на достъп на хора с увреждания. Продължават текущите ремонти в града, както и в дневна детска ясла №4, целодневните детски градини № 5 и № 10. Това са проекти на различен етап на изпълнение и общината продължава енергични действия в тази посока" каза още Живков.

Той уточни, че в началото на следващата седмица ще бъде готова първата от детските площадки, които са планирани за 2015 година - тази в Слънчевата градина. Основата на площадката вече е поставена, чака се подходящо време за монтиране на съоръженията. До края на годината ще бъдат направени още две детски площадки - в градината до храм „Свети Свети Кирил и Методий" и в „Младост 1".

Ако има нещо сигурно то е, че програмата на Монтана е целенасочена ясна и последователна, заяви Живков. Политиката в момента е правилна и не може да бъде променяна конюнктурно. Интегрираният план за действие до 2020 съдържа обекти, в които ще бъдат инвестира 256 милиона лева в три зони за въздействие. Това са проекти за ремонт на почти всички обществени сгради в града - на Драматичния театър, на Регионалната библиотека, на Младежкия дом на читалището, експозиционната зала на Историческия музей, Михайловата къща, на четири училища и на пет детски градини.

Ще бъдат изградени много спортни площадки, благоустроени улици и булеварди, както и парковете „Огоста", „Монтанензиум" и лесопарк „Калето". Този интегриран план ще промени още повече облика на нашия град, заяви Живков.

Той е получил вече няколко предложения за срещи през ноември. Първата е покана от Европейската комисия за семинар на мрежата за градско развитие в Брюксел, по Оперативна програма „Региони в растеж" , която ще се проведе на 24 ноември. Другата покана е за 17 ноември, когато е срещата на главните редактори на няколко медии с министри и кметове по програма „ Развитие на човешките ресурси". „Отчитам тези покани като добър знак за подкрепа не само на хората тук, а и извън Монтана", коментира Живков и допълни, че събранията в града и селата преминават при огромен интерес, пълни зали, много въпроси и това е показателно, че кампанията, която провежда коалиция „Заедно за Монтана", е изключително позитивна и добронамерена .