Заместник областният управител на Видин на посещение в социални домове в региона
Заместник областният управител на Видин на посещение в социални домове в региона / Снимка: община Видин

Домът за възрастни хора с психични разстройства в с. Бориловец, община Бойница посети заместник областният управител на Видин Елка Георгиева. Тя отговаря за социалната политика в региона и се информира на място за условията, в които живеят настанените в Дома, и за качеството на услугите и грижите, които се полагат за тях.

Като основен проблем на социалното заведение се открои липсата на достатъчно медицински персонал. Ръководството на Дома е затруднено да осигури необходимия брой медицински сестри, тъй като мястото е отдалечено и трудно достъпно заради лошата инфраструктура в този район.

В Дома за възрастни хора с психични разстройства в с. Бориловец живеят 58 души. 47 от тях са мъже. Средната възраст на домуващите е 55 г. Те са настанени в различни спални помещения в две сгради, от които едната е основно ремонтирана. Осигурени са помещения за трудотерапия, в които хората с психични проблеми усвояват различни умения за адаптиране и интегриране в социалния живот. Те рисуват, плетат, шият, готвят, отглеждат цветя и участват в поддържането на дворното пространство около Дома.

Заместник областният управител на Видин на посещение в социални домове в региона
netinfo

Кметът на община Бойница Анета Генчева съобщи, че до края на годината ще бъдат създадени два центъра от семеен тип. В тях ще бъдат изведени 30 души. Останалите обитатели на Дома ще бъдат настанени в по-добри условия на по-късен етап, когато в Бойница бъдат изградени защитено жилище и център от семеен тип. За целта общината е кандидатствала с проекти и очаква те да се осъществят до края на 2011 г.

Заместник - областният управител Елка Георгиева припомни, че Областна администрация - Видин участва в Звено за мониторинг и оценка по прилагане на Стратегията за развитие на социалните услуги, което до края на годината трябва да изготви доклад с анализ и оценка на състоянието на социалните дейности в областта. Във връзка с това Елка Георгиева е предприела обиколка във всички социални домове на територията на региона. Преди с. Бориловец тя посети Дома за възрастни хора и Дома за деца с умствена изостаналост в гр. Кула.