/ ОД на МВР-Враца
Състезание под наслов „Ваканция здравей! Да играем безопасно“ беше проведено в двора на ОУ „Васил Левски“-Враца. 40 деца от различни селища в област Враца се включиха в заключителния етап на Националната програма „ Работа на полицията  в училище“.

Стотици се насладиха на бита и кухнята на българите от преди векове

10 отбора участваха в 4 игри със състезателен характер, разработени от инспекторите от Детска педагогическа стая и Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Основната цел в заключителното състезание беше  децата да покажат наученото през годината и да се подготвят за безопасна ваканция  през ваканционните месеци.

В проведеното шоу-викторина бяха включени  въпроси свързани с работата на полицията, с  безопасността на децата и готовността им да помагат на други хора  в случай на нужда. Служители на ОД на МВР-Враца демонстрираха работа с помощта на  служебни полицейски кучета.

Отборно класиране:

Първо място: ОУ „Васил Левски“-Враца
Второ място: ОУ „Св.Климент Охридски“-Бяла Слатина
Трето място: ОУ „Св.Св.Кирил и Методий-Криводол


В състезанието участваха още: 2 отбора на ОУ „Васил Левски“-Враца, ОУ „Васил Априлов“- с. Хърлец, ОУ„Христо Ботев“- с. Гложене, СУ“Иван Вазов“-гр. Мездра, СУ“Васил Левски“-гр.Роман, СУ „Васил Левски“-Бяла Слатина. Всички участници в състезанието получиха индивидуални награди от МВР.
ОД на МВР Враца