изборна урна
изборна урна
Успешно бе проведен референдумът, който се проведе в тази неделя във врачанското село Мало Пещене. На него гласуваха 34 от имащите право на глас 39 души, което е 87.18 %. С изключение на един, всички останали гласове са против това в землището на селото да има кариера за добиването на глауконит, каквото желание има фирмата „БН - КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.