лични асистенти Белоградчик
лични асистенти Белоградчик / Община Белоградчик

Кметът на община Белоградчик Борис Николов връчи трудови договори на четири лица - лични асистенти, които ще полагат грижа за деца и възрастни с увреждания, имащи право на чужда помощ. Служителите от Дирекция "Социално подпомагане" - Белоградчик са изготвили оценка на потребностите на лицата и са определили броя на часовете, за които ежемесечно ще получават услугата от асистентите. Услугата е възможна благодарение на сключено Споразумение между Община Белоградчик, Агенция за социално подпомагане и Национален осигурителен институт.
Удължени бяха и договорите на 17-те лица,  предоставящи услугата ,,личен асистент”,  "социален асистент” и ,,домашен помощник” в домашна среда. Срокът на подписаните допълнителни споразумения е до 31 декември 2019г.
Основното трудово възнаграждение на работниците се определя на база минималната часова работна заплата за годината умножена по реално отработените часове за съответния месец на лицето предоставящо услугата. Заетите лица ще полагат грижи в домашна среда, както придружаване на потребителите от целевите групи.