/ Дарик, архив
Три деца са били осиновени чрез Дирекция „Социално подпомагане“ Враца през юли. Две от тях са осиновени в чужбина, а едно е намерило родители в България. В момента в регистъра за пълно осиновяване фигурират 130  деца, от които половината са здрави, а останалата половина са с увреждания. През юли в регистъра са вписани 4 здрави деца, във възрастовия диапазон от 3 месеца до  14 години.

Засилват следенето на безопасността на децата на площадките за игра

В същото време общият брой кандидат осиновители от страната, вписани в регистрите на РДСП-Враца,
е 1362 като нововписаните през миналия месец са 68 бр., уточняват още от Дирекцията. През отчетния период Съвета по осиновяване за област Враца е провел 4 заседания, на които са разгледани случаите на 10 деца, а като подходящи за осиновители са определени 8 души.