Светът е за всички
Светът е за всички / Дарик Враца

При голям интерес преминаха обученията на младежи по проект „Светът е за всички“ на „Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца“, съобщи Мила Иванова, областният председател на КНСБ Враца. Партньори на Асоциацията са сдружение „Оряхово завинаги“, институт „Отворено общество“ и ФРГИ.

„Темата за интеркултурната толерантност се оказа особено занимателна за младите хора и групата във Враца почти се удвои.  С активност и ангажираност беше посрещнато и обучението на млади ромски лидери, които да работят след това в своята среда, с цел  повишаване на интереса към образование и квалификация сред ромската общност. Ромските младежи получиха базови познания за асертивното поведение, лидерството – какво е и какво не е един лидер и изразиха своето виждане по отношение ценността на образованието в житейския им път.

 

Всички младежи, включени в обученията, имаха възможност да участват в дискусия, да изразят мнение, да преосмислят понятия като стереотипи, предразсъдъци, толерантност към различията и ценността на културното многообразие, а също и важността на образованието за успешната личностна, социална и професионална реализация в обществото“, коментира Мила Иванова.