Заседание на МС
Заседание на МС / БГНЕС, архив
Удължиха концесията "Минерална вода - Ком" ЕАД
„Симекс” ЕООД, гр. Криводол, ще добива неметални полезни изкопаеми - глауконитова суровина, от находище „Дълбоки дол“, участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“, разположено в землището на с. Буковец, област Враца. Това е регламентирано в днешното решение на Министерския съвет, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи 400 хил. лв. за добива.

Очакваните концесионни плащания за целия период са над 826 хил. лв. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е Бяла Слатина. Глауконитовата суровина намира приложение в земеделието, енергетиката, нефтохимическата промишленост, медицината, козметиката и други. С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в срок до шест месеца да проведе преговори и да сключи договор за концесия със „Симекс“ ЕООД, гр. Криводол.

Правителството прие също така решение, с което приема предложението, отправено от концесионера „Минерална вода – Ком“ ЕАД, за изменение на концесионния договор, сключен на 10 юни 2005 г. за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж № 1 на находище „Бързия“, с. Бързия, община Берковица, област Монтана. С изменението се удължава срокът на концесията до 35 години, считано от датата на влизане в сила на концесионния договор - 8 декември 2005 г.
 
 
МС