Първа копка
Първа копка / Община Мездра
Още три улици в Мездра ще бъдат обновени по проект. Днес бе даден старт на „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С ремонта ще се подобри експлоатационното състояние на улиците „Христо Ботев", „Александър Стамболийски" и „Димитър Благоев" в град Мездра. Общата стойност на дейностите е 1 951 533,16 лв., от които  1 658 803,19 лв. – европейско съфинансиране чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 292 729,97 лв. национално съфинансиране. без ДДС. Срокът за изпълнение е 36 месеца – до 20.11.2020 г.

За изпълнител на строително-монтажните работи е определено обединение „Улици Мездра“ ДЗЗД - гр. София, представлявано от Пламен Трифонов с участници в обединението „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД, и „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД. Строителният надзор ще се осъществява от „Рафаилов консулт“ ЕООД - гр. София  с управител Петър Рафаилов.

На символичната първа копка присъстваха изпълняващият длъжността кмет – зам. кметът Сашо Илиев, управителят на обединението Пламен Трифонов и Борис Рафаилов от строителния надзор.

По Програма за развитие на селските райони има подписани договори за още три обекта. Най-големият проект на стойност 5 519 670 лв. предвижда реконструкция на водопроводи в четири села от общината. Проектът предвижда реконструкция на водопроводната мрежа в селата Брусен, Долна Кремена, Зверино и Моравица, както и пречиствателно съоръжение в Моравица.
 
През месец май т.г. кметът на Общината подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за ремонт и реконструкция на парк „Алеята“ в V и VI участък (зоната над градския пазар ). В V участък се предвижда изграждане на няколко къта за отдих с пейки, цветни градинки, пергола, водна площ с ротонда. Стойността на този проект е 779 824.19 лв.

В с. Долна Кремена ще бъде изградено осветено спортно игрище с изкуствена трева, пригодено за няколко вида спорт. Стойността на проекта е 97 214.42 лв. Срокът за изпълнение е 36 месеца, уточняват още от Община Мездра.