/ Дарик Враца
Участък от 2,6 км от републиканския път III-103 Мездра-Златна Панега беше обявен от правителството за публична общинска собственост. Причината е, че трасето преминава по уличната мрежа на град Роман и изцяло през урбанизирана територия.

Така то вече не отговаря на първоначалното си предназначение да осъществява свързаност на републиканската пътна мрежа на територията на общината.

Промяната ще спомогне за постигане на безопасна, комфортна, добре поддържана общинска пътна инфраструктура, което има особено важна роля за създаването на условия за икономически растеж в региона.

Във връзка с решението е изменен списъкът на републиканските пътища като името на третокласния път №103 е променено.
 
 
Министерски съвет