Призовават собствениците на кучета да ги регистрират
Призовават собствениците на кучета да ги регистрират / Дарик Враца - архив

Администрацията на Община Враца призова  всички собственици на кучета, които не са регистрирани по съответния  ред и в законовия срок, да ги регистрират чрез подаване на декларация по образец в Дирекция “Местни данъци и такси”.

За притежаване на куче собственикът заплаща ежегодно до 31 март на съответната година годишна такса в размер на 12 лева. Освободени от такса, но не и от подаване на декларация и регистрация в общината са:

- кучета на инвалиди;

- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

- кучета, използвани за опитни цели;

- кучета, използвани от Българския червен кръст;

- кастрирани кучета;

- кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

Собствениците на ловни кучета също дължат годишна такса от 12 лева за всяко ловно куче, считано от месец февруари 2016 година, съгласно изменение на чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От Общината умоляват домоуправителите на входовете в жилищните блокове да предоставят писмена информация с имената и адресите на собствениците на кучета от съответния вход в Дирекция “Местни данъци и такси” на общината.