Представиха условията за кандидатстване по две процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Представиха условията за кандидатстване по две процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 / Областна администрация Враца

Заместник областният управител Ирина Иванова откри днес Информационен ден за представяне на процедурите за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Официални гости на събитието бяха началникът на кабинета на Министерство на икономиката Филип Кирев и Калин Маринов - заместник -главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност".
На присъстващите в залата представители на бизнеса от региона бяха представени условията за кандидатстване и допустимост.

По процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" са допустими проекти, включващи дейности по Елемент А „Инвестиции" и Елемент Б „Услуги", а именно придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт, придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата, разработване на специализиран софтуер за внедряване на иновативен продукт, както и консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Процедурата е фокусирана в подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 4 април 2016 г. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Втората процедура на Оперативната програма - „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ близо 19 558 000 лева. Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности по извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост, защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище, създаване на прототип, изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка, разработване на технологии за производство на иновативния продукт, на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес и промотиране на проектите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 5 май 2016 г.

Националната информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 ще продължи до 19 февруари и в градовете Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.