/ Община Враца
Повторна проверка на улица „Доспат“ във Враца проведоха служители на звено „Инспекторат“ към Общината, съвместно с екипи на Районно управление на полицията. Тя е вследствие на извършена в края на октомври акция във връзка с подадени жалби и сигнали на граждани за нарушаване на Наредбата за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на община Враца. На живеещи на ул. „Доспат“ бяха издадени предписания за премахване на незаконни постройки и отглежданите в тях селскостопански животни.

Съставяне на акт.
Община Враца


Съставиха актове на таксиметрови шофьори във Враца

В рамките на проведената последваща проверка е установен само един кон, който е транспортиран със специализиран превоз. Други селскостопански животни не са открити и е констатирано, че някои от незаконните постройки се премахват.

Разглобяването на незаконните постройки.
Община Враца


В акцията участие са взели и служители от отдел към общинска администрация, които са извършили опис на останалите незаконни постройки и на собствениците ще бъде издадена заповед за доброволно премахване.

Контролът, свързан с изпълнението на общинските наредби ще продължи.