Маршрут на поклоническия поход
Маршрут на поклоническия поход / ВМРО - Враца
Поклонническият поход по повод 550 годишнината от пренасяне мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир достигна област Враца.  Светото пътуване се състои през 1469г. и тази година се приема за начало на възстановяването на духовния и културния живот в българските земи след падането на страната ни под турско робство. Групата ентусиасти в похода "Светият път", искат не само да отбележат важната годишнина, но и да поставят началото на поклонничество, което да преминава маршрута от Търново до Рилския манастир от 1 до 31 юли, ежегодно. Вчера походниците преминаха в през селата Кунино и Камено поле. Ето и програмата за следващите дни, през които ще преминат през

Врачанска област:
16 юли /вторник/
сутришна служба в църквата в село Каменно поле
10.30ч. – пристигане в с. Долна Бешовица, посрещане, запознаване с историята на селото. Кратка служба в църквата в селото
12.30ч. -  Долнобешовишки манастир. Кратка служба в църквата       
19.00ч. – пристигане, настаняване в Струпешки (Тържишки) манастир

17 юли /сряда/                   
Утреня в Тържишки манастир
9.30ч.  - посрещане в храма в с. Старо село. Разказ за селото, кратка служба
11.00ч. - посрещане в с. Царевец, посещение в средновековната църква, кратка служба
13.30 – 16.00ч. – преход до с. Долна Кремена, посрещане, кратка служба в новия храм, Акатист пред средновековния храм
17.30ч. - посрещане Горна Кремена, Акатист пред средновековния храм
19.00ч. - посрещане в с. Върбешница.  Вечерня в църквата на селото

18 юли /четвъртък/
Утреня в църквата на селото. Преход до Враца
18.00ч. - Поклонение в храм „Св. Апостоли“ във Враца
19 юли /петък/
 - 8.00ч. – Утреня в църквата „Св. Апостоли“
      - 9.00ч. – преход Враца –  Бистрешки манастир „Св. Иван Пусти”
      - 17.00ч. – Вечерня в храм „Св. св. Константин и Елена“ гр. Враца
      - 18.00ч. – Концерт в ЦПЛР "Център за работа с деца" Враца

20 юли /събота/
Преход до с Паволче, посрещане от самодейците от читалището 
9.00ч. - Литургия в с. Паволче
13.00ч. – пристигане в с. Челопек. Преход от Челопек до Люти брод
17.00ч. - часа посрещане в с. Люти брод. Беседа за историята на селото, кратка служба в средновековната църква
18.30ч. - пристигане в Черепишки манастир. Вечерня

21 юли /неделя/
Черепишки манастир - Св. литургия. Преход до с. Игнатица  по Стария път  

Събитията от похода „Светият път“ в рамките на Врачанска област се организират със съдействието на Врачанска Митрополия, Областна администрация Враца, народният представител Красимир Богданов, Община Враца, ЦПЛР „Център за работа с деца“, Младежки център – Враца, кметове на кметства, читалища в област Враца.
Уважаеми поклонници на небесния покровител на българите Св. Йоан Рилски, всеки който желае, може да се включи в похода или в отделни преходи от него, съобщават организаторите.
 
ВМРО - Враца