Още две врачански училища - с видеонаблюдение
Още две врачански училища - с видеонаблюдение / netinfo

Проект „Видеонаблюдение” на Обществена фондация Враца приключи успешно в СОУ ”Васил Кънчов” и ПТГ „Н. Й. Вапцаров”. В двете училища са инсталирани По 8 камери и компютър със специален софтуер Целта на проекта е да създаде предпоставки за ограничаване случаите на насилие сред децата и предотвратяване на разпространението на наркотици в училищата.

Чрез поставяне на видеокамерите на подходящи места се дава възможност на училищните ръководства да реагират адекватно на възникналите ситуации. Стойността на проекта е 4 440 лв. Част от средствата са предоставени от Обществена фондация-Враца, със съдействието на Тръста за развитие на гражданско общество в Централна и Източна Европа, а останалата част- от родители и училищните настоятелства.