Сградата на областната администрация във Враца.
Сградата на областната администрация във Враца. / Областна администрация Враца
Заседание на Областният съвет за развитие на Област Враца ще се проведе днес в Областна администрация. В дневния ред са включени точки относно състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на област Враца и предвидените от АПИ дейности за реализация през 2018 г., напредъка по Националната програма за Енергийна ефективност в област Враца, дуалното образование и обучение в училищата от област Враца и резултатите от предприетите действия по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в област Враца.

Кметовете на общините 
Борован, Криводол и Хайредин ще представят информация за изпълнението на Национална програма "Работа" за обучение и заетост на безработни лица.