/ Областна администрация Враца
Бедственото положение, обявено със заповед на областния управител на област Враца за общините Борован, Хайредин и Мизия постепенно се нормализира. Продължава работата на екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ по изтегляне на водата от наводнените частни къщи и дворове в Мизия на ул.“Любен Каравелов“ и „Косанска“.

Екипи на АПИ и пътноподдържащата фирма помагат на Мизия

Предстои днес да се изтегли водата и от приземния етаж на административната сграда на Община Мизия. В града е възстановено водоподаването в наводнените квартали. Възстановяват се и уличните настилки в Мизия, с помощта на Областно пътно управление и съдействието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

На територията на община Борован, при критичните нива на язовирите „Гарвански геран“ и „Езерска падина“ се наблюдава сериозен спад, което облекчава действията на екипите при понижаване нивото на язовирите в община Хайредин – „Рогозен 1“ и „Бързина“, застрашаващи от наводнение селата Бързина, Ботево и град Мизия.

Частично бедствено положение в Мизия (СНИМКИ)

Основните сили са съсредоточени върху облекчаване нивото на яз. “Рогозен 1“, където са монтирани два модула с помпи и четири сифона. Облекчителните съоръжения се включват контролирано, за да се избегне евентуалното изпускане на огромно количество вода.

През преливника на язовира, нивото на водата значително спада, благодарение на бързите и адекватни мерки за монтиране на помпите и сифоните. От четирите къщи с наводнени дворове в с. Бързина, превантивно са евакуирани хората от служители на МВР.

Борисов разпореди незабавно да започне работа по поразените от наводнения улици

Продължава непрекъснатото наблюдение на нивата на реките и обемите на язовирите. Нивото на р. Скът в Бяла Слатина бележи спад и при критични 400 см в момента е 100 см, в с. Нивянин критичното ниво е 340 см, а в момента 232 см, в Мизия нивото на реката е 100 см, при критични 290 см.

Наблюдението е необходимо за преценка на ситуацията и планиране на действията на Областния щаб за защита при бедствия, който се свиква и работи на критичните точки. В Община Враца нивото на язовирите също се следи постоянно, като няма високи нива на водите и преливащи язовири.