/ Дарик Враца
Междуведомствена комисия oт експерти днес направи проверка на фирма„Камибо“ ООД, която съхранява  опасния серовъглерод във Враца. На фирмата беше връчен акт за неизградена локална система за оповестяване, които трябваше да бъде изпълнен по предписания, дадени още 2018 г. 

Среща между всички заинтересовани страни ще определи графика за извозване на серовъглерода от Враца

"От направената проверка стана ясно,че фирма „Камибо”ООД е предоставила план с 10 дейности, но само част от тях са изпълнени", коментира Георги Караиванов от РИОСВ Враца, председател на комисията.

Не е ясно дали фирма„Балкан ресурс“ има сертификат и е акредитирана да извърши извозването на опасния серовъглерод от територията на бившия торов завод „Химко“ във Враца.

Извозват сероводорода от Враца до месец

„Все още не е представен документ за нейната правоспособност за подобен род дейност, но ще продължавам да изисквам тези документи от нея", заяви днес Георги Караиванов пред медиите.

„Осигурена е 30 кубика вода на площадката, има доставена потопяема помпа - тя е за работа с агресивни течности, осигурен е  компресор за нея.  Има  доставен неутрализиращ химикал за осигуряване при разлив на опасни материали, но азотните станции още не са осигурени“, коментира пред медиите Караиванов.

„Всички наши проверки от средата на май 2018 г. остават неизпълнени или затаяват истината. Обещанията да се приключи с извозването до 15 юни, дадени от Станислав Попов, собственик на фирмата, не са изпълнени.

Най-обезпокоителното обаче остава P -3, фирмата го знае. Киселинният характер на водата разяжда повърхността, влияе корозивно на тръбите и на самия бетон“, допълни  Караиванов.

Не е констатирано изтичане на серовъглерод на площадката на „Камибо“

„Има една мъгла около фирма „Балкан ресурс“ - не става ясно дали тя ще извози серовъглерода или е само посредник. В закона е казано, че трябва да има прозрачност за дейността по извозване на опасното вещество", уточни Караиванов и поясни, че опасност винаги има, ние сме на тъмно, защото нямаме оценка за състоянието на серовъглерода. Материалът е взривоопасен“, каза експертът от РИОСВ.

Кметът на Враца: Няма поводи за притеснения за контейнерите със серовъглерод

Според обещанията на собственика на„ Камибо“, на 15 юли трябва да започне извеждането на опасния материал, което ще продължи 5 дни. Новата проверка на Междуведомствената комисия е след 10 дни.