НА ВНИМАНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ - точки за засичане на скоростта в област Враца
НА ВНИМАНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ - точки за засичане на скоростта в област Враца / Дарик Враца

Полицията във Враца разпространи информация за точките за контрол на скоросните режими със стационарни и мобилни автоматизирани технически средства на територията на ОДМВР - Враца.

Точка за контрол /ТК/ на скоростните режими на път I-1 /E-79/ със стационарна система MultaRadar

ТК - гл. път I-1 /E-79/ км. 153+000 - бензиностанция „Ромпетрол" ограничение на скоростта 90 км/ч за извън населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Враца - гр. Мездра.

Точки за контрол /ТК/ на скоростните режими на път I-1 /E-79/ и територията на РУП - Враца с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение TFR1 - M

ТК № 1 - гл. път I-1 /E-79/ км. 174.660 - Отбивна площадка срещу крайпътно заведение "Ханчето". Разстояние до пътен знак В26 с ограничение на скоростта 50 км/ч - 330 м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Ботевград - гр. Мездра.

ТК № 2 - гл. път I-1 /E-79/ км. 173.000 - Центъра на с. Люти Дол. Засичат се автомобилите движещи от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 3 - гл. път I-1 /E-79/ км. 166.000 - Отбивна площадка до разклон с. Ребърково. Разстояние до пътен знак В26 с ограничение на скоростта 50 км/ч - 350 м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Мездра - гр. Ботевград.

ТК № 4 - гл. път I-1 /E-79/ км. 159.000 - Разклон за с. Моравица. Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки, от двете страни на разклона. Ограничение на скоростта 90 км/ч за извън населено място.

ТК № 5 - гл. път I-1 /E-79/ км. 156.000 - Разклон за с. Руска Бела. Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки, от двете страни на разклона. Ограничение на скоростта 90 км/ч за извън населено място.

ТК № 6 - гр. Враца бул. „2-ри юни" до административната сграда на фирма „Химко". Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 7 - гр. Враца бул. „2-ри юни" до входа на фирма „Месер газ" и магазин „Технополис". Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 8 - гр. Враца бул. „Васил Кънчов" до бензиностанция „Никойл" и Тирпаркинг. Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 9 - гр. Враца бул. „Васил Кънчов" до бензиностанция „Евро Оил" и Тирпаркинг. Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 10 - гл. път I-1 /E-79/ км. 140.112 - Железен мост. Засичат се автомобилите движещи от двете посоки. Ограничение на скоростта 90 км/ч за извън населено място.

ТК № 11 - гл. път I-1 /E-79/ км. 133.800 - Отбивна площадка до разклон за гр. Вършец. Разстояние до пътен знак В26 с ограничение на скоростта 60 км/ч - 330 м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Монтана - гр. Враца.

ТК № 12 - гл. път I-1 /E-79/ км. 129.000 - Отбивна площадка до разклон за с. Пудрия и с. Главаци. Разстояние до пътен знак В26 с ограничение на скоростта 60 км/ч - 330 м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Враца - гр. Монтана.

ТК № 13 - гр. Враца ул. „Илинден" до входа на ВРЗ „ВОЛА". Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 14 - гр. Враца бул. „Мито Орозов" района около бензиностанция „ЕКО". Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 15 - път II-15 км. 4.781 - Отбивна площадка до бензиностанция „Лукойл". Разстояние до пътен знак В26 с ограничение на скоростта 60 км/ч - 360 м. с допълнителна табела Т2 600м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Враца - гр. Оряхово.

ТК № 16 - път II-15 км. 6.960 - отбивна площадка до разклон за с. Чирен. Разстояние до пътен знак В26 с ограничение на скоростта 50 км/ч - 320 м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Враца - гр. Оряхово.

ТК № 17 - път II-15 км. 8.538 - отбивна площадка до разклон за с. Веслец. Разстояние до пътен знак В26 с ограничение на скоростта 60 км/ч - 400 м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Враца - гр. Оряхово.

ТК № 18 - път II-15 км. 19.700- Центъра на с. Баница. Засичат се автомобилите движещи от двете посоки. Ограничение на скоростта 40 км/ч сигнализирано с пътни знаци В26 и допълнителни табели Т2 2000м. разположени в двата края на селото непосредствено след табели Д11

ТК № 19 -Обходен път между гл.път Е-79 и път II-15 отбивна площадка до ресторант „Лозница". Разстояние до пътен знак В26 с ограничение на скоростта 60 км/ч - 360 м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Мездра - гр. Оряхово.

ТК № 20 -Обходен път между гл.път Е-79 и път II-15 отбивна площадка до автобусна спирка „Мало краище" до земен насип. Разстояние до пътен знак В26 с ограничение на скоростта 60 км/ч - 400 м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Оряхово - гр. Мездра.

 

Точки за контрол /ТК/ на скоростните режими на територията на РУП - Бяла Слатина с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение TFR1 - M


ТК № 1 - гр. Б. Слатина, ул. „Търнавска" /при завод „Гарант/. Засичат се автомобилите движещи от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 2 - гр. Б. Слатина, ул. „З. Стоянов" в района на кръстовището с ул. „Сребрена". Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Кнежа- гр. Враца.

ТК № 3 - гр. Б. Слатина, ул. „З. Стоянов" в района на Автогарата и магазинн „Текон". Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Враца - гр. Кнежа.

ТК № 4 - гр. Б. Слатина, ул. „В. Левски" в района на ф-ма ЕТ „Н. Миранов". Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Б. Слатина - с. Попица.

ТК № 5 - гр. Б. Слатина, кръстовището между ул. „З. Стоянов" и „К. Черкеза", в района на жк. „Сребреня". Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи в двете посоки.

ТК № 6 - с. Борован, ул. „Сл. Ценов" в района на авто-къщата. Засичат се автомобилите движещи от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 7 - с. Алтимир, ул. „Г . С. Раковски" до дом № 34 . Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 8 - с. Алтимир, ул. „Г. С. Раковски" до бензиностанция „Косаня". Засичат се автомобилите движещи се от двете посоки. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 9 - с. Попица, ул. „Хр. Кътов" в района на кметството и автоспирката. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Б. Слатина - гр. Мездра.

ТК № 10 - с. Попица ул. „Хр. Кътов" в района на автоспирка „Маринов геран". Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Б. Слатина - гр. Мездра.

ТК № 11 - с. Бъркачево, ул. „Г. Димитров", в района на НЧ „Развитие". Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Б. Слатина - гр. Мездра. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място.

ТК № 12 - с. Търнак, ул. „Септемврийци" в района на кметството и автоспирката. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Ч. бряг - гр. Б. Слатина.

ТК № 13 - път II-15 км. 26.060 - Първата отбивна площадка след границата с Община-Враца. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Оряхово - гр. Враца. Ограничение на скоростта 90 км/ч за извън населено място.


ТК № 14 - път II-13, км. 67.370 - Отбивна площадка на границата на района с област Плевен. Разстояние до пътен знак В-26 с ограничение на скоростта 60 км/ч - 360 м. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Б. Слатина - гр. Кнежа.

 


Точки за контрол /ТК/ на скоростните режими на територията на РУП - Оряхово с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение TFR1 - M


ТК № 1 - гр. Оряхово, ул. „Драгоман" № 18 /при бензиностанция „Лукойл"/. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Мизия- ГКПП Оряхово.

ТК № 2 - гр. Мизия, ул. „Г.Димитров" № 92 до „Автомивка Началнишки". Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление с. Гложене- бензиностанция „Косаня" гр. Мизия.

ТК № 3 - с. Войводово, ул. „Христо Ботев" в района на автоспирка до „Детски център". Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Мизия- гр. Враца.

ТК № 4 - с. Липница, ул. „Г.Димитров" № 29. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление гр. Враца - гр. Мизия.

ТК № 5 - с. Софрониево, ул. „Ал.Стамболийски" № 11. Ограничение на скоростта 50 км/ч за населено място. Засичат се автомобилите движещи се по направление с. Крушовица - с. Бутан.